Skip to content Skip to footer

Felhasználási feltételek

WWW. NEMISZEREPEK.HU

Felhasználási feltételek hatályos:
2022. április 10. napjától

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
 1. A jelen Felhasználási Feltételek határozzák meg a www.nemiszerepek.hu internetes honlap (a továbbiakban: Honlap) tartalomszolgáltatójának (továbbiakban Szolgáltató) és a Honlapot használó természetes személyek (a továbbiakban: Felhasználó) között a Honlap felhasználása során keletkező jogokat és kötelezettségeket.
 2. A Honlap látogatásával és használatával a Felhasználó elfogadja a Felhasználási Feltételeket, valamint az Adatvédelmi Tájékoztatót. A Szolgáltató Adatvédelmi Tájékoztatója a www.nemiszerepek.hu/adatvedelmi-iranyelvek/ oldalon érhető el. Ha Ön az alábbi Felhasználási Feltételeket nem fogadja el, kérjük, ne használja oldalunkat.
 3. A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a Felhasználási Feltételeket, valamint az Adatvédelmi Irányelveket egyoldalúan módosítani a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások színvonalának növelése, hatékonyabbá tétele, valamint új szolgáltatás bevezetése érdekében.
2. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

1. A Honlap felhasználása a Felhasználó által az alábbi módokon történhet:

a) A Honlap látogatása ingyenes és személyes adatok megadása nem szükséges.
b) Hírlevélre történő feliratkozás esetén a Felhasználó nevét és az e-mail címét köteles megadni.
c) A Felhasználó hírt küldhet az oldal szerkesztői számára a nemiszerepek@gmail.com címre.

2. A Honlap hírlevele az abban található leiratkozás linken keresztül mondható le. Leiratkozás esetén az Adatkezelő a Hírlevél adatbázisából a Felhasználó személyes adatait törli.

3. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlapot kizárólag saját kockázatára használja, tudomásul veszi továbbá, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért. A Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszó védelmének érdekében.
Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.

4. A Szolgáltató haladéktalanul értesítést küld a Felhasználónak a felhasználói azonosítóval történő minden jogosulatlan használatról, egyéb visszaélésről.

5. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon felhasználókat, akik más személy nevével, képmásával, e-mail címével vagy egyéb személyes adatával visszaélnek. A Felhasználó honlapról történő kitiltásának/törlésének jogalapja a Szolgáltató jogos érdeke. Jogos érdek megnevezése: a Honlap megfelelő, jogsértő tartalmaktól mentes működtetéséhez fűződő üzemeltetői érdek.

6. A Szolgáltató és annak partnerei, beszállítói, tanácsadói és ügynökei kizárnak minden felelősséget az elhelyezett információk, anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért.
Szolgáltató kizár minden felelősségét a Felhasználók által tanúsított magatartásért.
A Szolgáltató kizárja felelősségét a Felhasználó téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából (pl. név, email cím elírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése) eredő, a Felhasználó vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

7. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatását bármely felhasználó felé megtagadja.
A Felhasználó nem módosíthatja a rendszer megjelenését, működését, illetve tilos bármilyen módon beavatkoznia, vagy megzavarnia a Honlap, a szerverek, a Honlaphoz kapcsolódó hálózat működését, továbbá tilos figyelmen kívül hagynia a Honlaphoz kapcsolódó hálózat működésére vonatkozó előírásokat vagy szabályzatban foglaltakat. Az erre vonatkozó kísérletek a honlapról történő kizárást és egyéb jogi következményeket vonhatnak maguk után.

8. Szolgáltató semmilyen megnyilvánulási felületén (honlap, Facebook idővonal, applikáció, kommentek, posztok, közvetlen üzenetek stb.) nem kéri a Felhasználó banki adatait, pin kódját stb. Amennyiben Önhöz ilyen tárgyú üzenet érkezik, akkor kérjük, haladéktalanul értesítse kollégáinkat a következő elérhetőségeken: nemiszerepek@gmail.com

9. A Szolgáltató a Honlapon közzétett információkat, adatokat, tartalmakat jogosult ellenőrizni.

3. HONLAP TARTALMÁNAK SZERZŐI JOGAI ÉS FELHASZNÁLÁS

1. A Honlapon közzétett minden tartalom szerzői jogi védelem alatt áll, amely a Szolgáltató szellemi
alkotását képezi a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerint.

2. A Felhasználó a Honlap tartalmáról, annak egyes részeiről kizárólag magán célból készíthet másolatot, nyomtathatja ki azt. A Honlap tartalmának magáncélból, akár digitális, akár fizikai adathordozón rögzített másolatának további felhasználására (különösen, de nem kizárólag többszörözni, terjeszteni, adatbázisban tárolni, letölthetővé tenni, kereskedelmi forgalomba hozni, átdolgozni) nem jogosult. A magáncélú felhasználás jövedelemszerzést vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálhatja.

3. Amennyiben a Felhasználó a saját weboldalára, közösségi oldalára tartalmat kíván átvenni a
Honlapról, azt kizárólag oly módon teheti meg, hogy a cikkcímét és tartalmának rövid összefoglalóját (Leadet) a képi elemek nélkül, változatlan tartalommal és hiánytalanul átveszi a Honlapról, és a forrást megjelölve a cikk teljes tartalmára mutató hiperhivatkozást (közvetlen linket) helyez el a címben vagy a Lead alá.

4. A fent meghatározott átvétel semmilyen esetben sem történhet üzletszerűen.

5. A fent meghatározott felhasználási jogok kiterjednek a Honlapon található szerzői jogi, szabadalmi, védjegy vagy egyéb törvényi oltalomban részesülő tartalomra is, amelynek jogosultja a Szolgáltató.

6. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a fentiektől eltérő módon vagy mértékben történő átvétel szerzői jogot sért, és minden esetben jogi következményeket von maga után, továbbá minden egyéb a törvényi korlátozást átlépő felhasználás csak a Szolgáltató előzetes, írásbeli engedélyével lehetséges.
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató – mint a sajtókiadvány kiadója – előzetes hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó szolgáltatók a sajtókiadványt vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon úgy tegyék a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhassák meg és ebből a célból elektronikus úton többszörözzék. A Szolgáltatót, mint a sajtókiadvány kiadóját, ezen felhasználásokért díjazás illeti meg. Nem szükséges a Szolgáltató hozzájárulása a nyilvánosságra hozott sajtókiadványra mutató hiperhivatkozás, a sajtókiadvány egyes szavai vagy nagyon rövid részletei felhasználásához.

7. A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az általa a Honlapra feltöltött szöveges és képi tartalomra a feltöltéssel egyidejűleg, kizárólagos, határozatlan időre szóló, területi korlátozástól mentes, ellenszolgáltatás nélküli, harmadik személyekre átruházható felhasználási jogot enged a Szolgáltató részére.
A Szolgáltató a feltöltött tartalmakat a felhasználási joga keretében jogosult területi és időbeli korlátozás nélkül, részben vagy egészben felhasználni, többszörözni, átdolgozni, átruházni, vagy bármely egyéb ismert felhasználási módon használni. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató elsődlegesen a www.nemiszerepek.hu oldalon használja fel a tartalmakat. A Felhasználó a felhasználási díjról a tartalom feltöltésével egyidejűleg a jelen Felhasználási Feltételek elfogadásával kifejezetten lemond.

8. A Felhasználó szavatolja, hogy a Felhasználói Tartalom nem ütközik jogszabályba, továbbá nem sérti harmadik személy személyiségi jogait, illetve harmadik személynek nincs olyan joga, amely a felhasználást korlátozza, megakadályozza, különösen nem áll fenn rajta harmadik személy szerzői- és szomszédos jogi oltalomban részesülő joga, vagy ha igen, akkor az oltalomban részesülők a nyilvános közzétételhez, felhasználáshoz a szükséges engedélyeket és hozzájárulásokat megadták.

9. A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató külön értesítés nélkül eltávolítja azon anyagokat, melyek megsértik bármely személy szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb tulajdonosi jogát vagy a jelen felhasználási feltételekben foglalt rendelkezéseket. Ezekben az esetekben a Szolgáltató minden értesítés nélkül törölheti a felhasználót.

4. SZAVATOSSÁG ÉS FELELŐSSÉG
 1. A Szolgáltató nem szavatolja, hogy a Honlapra történő belépés, a Honlap letöltése, vagy a Honlap használata mindenkor zavartalan, megszakításmentes és hibamentes lesz, úgyszintén nem szavatolja, hogy bármely a honlapon megjelenő, vagy a honlapon keresztül elérhető anyag mindenkor hiba-, vírus-, illetve bármilyen egyéb káros tartalomtól mentes lesz. A Honlap letöltéséből vagy elérhetetlenségéből eredő bármilyen kár megtérítését a Szolgáltató kizárja. A regisztráció során történő adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
 2. A Honlapon található külső hivatkozások követésével letöltött tartalom nem áll a Szolgáltató befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket a Szolgáltató törli vagy módosítja.
 3. A Honlap hozzászólásaival kapcsolatban valamint a Honlapon megjelenő ajánlatok, hirdetések, tájékoztatók tartalma tekintetében a Szolgáltató minden felelősséget kizár. A Szolgáltató fenntartja a jogot a hozzászólások, illetve felhasználók által beküldött tartalom előzetes értesítés, figyelmeztetés és indokolás nélküli törlésére.
5. HOZZÁSZÓLÁS SZABÁLYOZÁSA

A Felhasználók jogosultak a Honlapon megjelenő minden olyan tartalomhoz hozzászólni, ahol erre a Szolgáltató lehetőséget biztosít. A hozzászólásoknak azonban minden esetben meg kell felelniük az itt részletezett Moderálási elveknek, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult az adott hozzászólást törölni, vagy súlyos vagy ismételt szabálysértés esetén a Felhasználó aktivitását korlátozni vagy a regisztrációját törölni.

1. Nem engedélyezettek az alábbiak:

1.1. Felhasználó név (becenév) választáskor:

 • obszcén, vulgáris nevek használata
 • bármilyen módon faji, vallási, nemzeti, nemzetiségi, nemi, politikai hovatartozást és lelkiismereti szabadságot sértő nevek használata

1.2. Flood (árvíz):

 • ugyanazon hozzászólás egymás után többszöri bemásolása egy cikkhez kapcsolódóan
 • ugyanazon hozzászólás bemásolása több cikkhez
 • hosszú szövegek céltalan bemásolása
 • minden olyan beavatkozás, ami megváltoztatja a hozzászólásokra szolgáló felület méretét, megjelenését, illetve akadályozza annak rendeltetésszerű használatát
 • szövegnélküli (üres) vagy értelmetlen hozzászólás

1.3. A hozzászólás tartalma tekintetében:

 • a kulturált társalgást szembeötlően zavaró, agresszív, vulgáris, obszcén, hangulatkeltő hozzászólások
 • ha a hozzászólás jogszabályba ütközik
 • ha a hozzászólás jogszabálysértésre buzdít
 • ha a hozzászólás bármilyen módon sért faji, vallási, nemzeti, nemzetiségi, nemi, politikai, egyéb hovatartozást
 • tilos a fórumon bárkinek – vagy bármely embercsoport tagjának – az emberi méltóságát megsérteni. Kifejezetten tilos a nemzeti, etnikai, vallási, kulturális, nemi és faji alapú előítéleteknek, és megkülönböztetéseknek – akár burkolt formában is – a fórumon hangot adni.
 • tilos bármilyen olyan tartalom Felhasználó általi közzététele a Honlapon, amely nyíltan vagy burkoltan más weboldal, személy, szervezet, szolgáltatás vagy üzlet reklámozását szolgálja,
 • tilos bármilyen illegális tevékenységre, illetve a Büntető Törvénykönyv hatálya alá eső magatartásra felbujtó, ilyen tevékenységet ismertető, részletesen leíró, illetve ehhez segítséget kérő, továbbá nyílt szexualitást leíró/ábrázoló hozzászólások, képek elküldése. Az ilyen szöveges/képi információt tartalmazó internetes oldalak hivatkozásainak bemutatása is tiltott
 • tilos warez linkeket, szoftver-kulcsokat, szériaszámokat és crackeket, illetve ezekre vonatkozó információkat közzétenni, megvitatni
 • a Felhasználók nem tehetnek közzé olyan tartalmakat, amely a Szolgáltató jó hírnevét, üzleti érdekeit sértheti, vagy egyébként a Honlapra, vagy a Szolgáltatásokra vonatkozóan becsmérlő,
 • a Felhasználók nem tehetnek közzé olyan tartalmat, amely harmadik személy üzleti érdekeit, személyhez fűződő vagy szellemi alkotáshoz kapcsolódó jogát sérti.

2. Moderátori szankciók:

 • törlés: a Moderálási alapelveket sértő hozzászólások törlésre kerülnek
 • javítás: a kifogásolható rész törlésre kerül a hozzászólásból
 • a Felhasználó letiltása, regisztrációjának törlése a Moderálási elvek súlyos vagy ismételt megszegése esetén
 • IP cím letiltása a Moderálási elvek ismételt súlyos megsértése esetén

3. A moderátori döntéssel szembeni kifogását a Felhasználó az nemiszerepek@gmail.com e-mail címre küldött nyilatkozattal terjesztheti elő.

4. Amennyiben a Felhasználó észleli, hogy a Honlapon közzétett valamely tartalom szellemi alkotásaihoz fűződő jogait sérti, a jogsértést közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, az nemiszerepek@gmail.com e-mail címre küldött nyilatkozattal hozhatja a Szolgáltató tudomására és kérheti, hogy a jogsértő tartalmat a Szolgáltató a 2001. évi CVIII. törvény 13. §-a szerinti eljárás keretében távolítsa el. Az értesítésnek tartalmaznia kell a sérelem tárgyát és a jogsértést valószínűsítő tények megjelölését, a jogsértő tartalmú információ azonosításához szükséges adatokat, a felhasználó nevét, lakcímét, telefonszámát és e-mail címét.

6. A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK HATÁLYA
 1. A Szolgáltató jogosult a jelen Felhasználási Feltételeket egyoldalúan módosítani. A Weboldalakon (x) jellel megjelölt tartalmak hirdetésnek minősülnek.
 2. Jelen Felhasználási Feltételek 2022. április 10. napján lépnek hatályba és határozatlan időre szólnak.
  A Szabályzat rendelkezéseinek megismertetéséről a Szolgáltató oly módon gondoskodik, hogy arra a pontos elérési út megjelölésével hivatkozik. A Felhasználási Feltételek mindenkor hatályos szövege a www.nemiszerepek.hu weboldalon kerül közzétételre.
Nemi szerepek az életen át

Ne maradj le szerepekről!

Iratkozz fel hírlevelünkre az elgondolkoztató cikkekért!